28 თებერვალს ქიმიის მასწავლებელმა რ. ვიალოვამ  X ა და  XI ა კლასებს შორის ჩაატარა ქიმიური ვიქტორინა:  „ბედნიერი შემთხვევა“ . პირველ ეტაპზე XI ა კლასის მოსწავლეებმა ჩაატარეს ხუთი საინტერესო ცდა, ახსნეს ამ ცდების არსი. შემდეგ X ა კლასის ორმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა ვიქტორინაში. ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა სიგელით