25 თებერვალს ისტორიის მასწავლებელმა ეთერ დოგუზოვმა XI ა კლასში ჩაატარა პროექტი თემაზე:“ჯვაროსნული ომები“.მოსწავლეებმა მოამზადეს რეფერატები,კედლის გაზეთები და სლაიდ შოუ.გააკეთეს პრეზენტაცია და წარუდგინეს თავის თანაკლასელებს.