26 თებერვალს ისტორიის პედაგოგმა ე. ანჯაფარიძემ  X  დ კლასში ჩაატარა საკლასო კონფერენცია თემაზე:”სისხლიანი თებერვალი”. მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია 1918-1921 წლებში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მე-11 წითელი არმიის შემოჭრაზე, მოღალატეებსა და თავდადებულ გმირებზე. მოსწავლეებმ დამზადეს კედლის პლაკატები და ამ კონფერემციის ფარგლებში ნახეს დოკუმენტური ფილმი: ” სატელეგრაფო ოკუპაცია”.