ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ეკა ყურაშვილმა 27 თებერვალს IX გ კლაში ჩაატარა დისკუსია ,, ბავშვები 20-ე საუკუნიდან” თემაზე- ნუგზარ შატაიძის ,,მოგზაურობა აფრიკაში” . 20 თებერვალს მოსწავლეებმა იხილეს გიორგი ოვაშვილის ” გაღმა” ნაპირი, რომლის სცენარის ავტორიც ნუგზარ შატაიძეა და სწორედ “მოგზაურობა აფრიკაში” დაედო ფილმს საფუძვლად. მოსწავლეებმა შეადარეს, შეაჯამეს, გაანალიზეს მოთხრობასა და ფილმში წამოჭრილი საკითხები.