11 თებერვალს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა,მ.ჭეიშვილმა,III ბ კლასში ჩაატარა კალიგრაფიის კონკურსი, კალიგრაფიის გაუმჯობესების პროცესი მნიშვნელოვანი გზაა მოსწავლეებში მოტორული უნარების განსავითარებლად.ეს უკანასკნელი კი მოსწავლის მრავალმხრივ გაზრდას უწყობს ხელს, როგორებიცაა საკუთარი აზრის მკაფიოდ გამოთქმა,ყურადღების გამახვილებას და ლოგიკურ აზროვნებას. კალიგრაფია,შესაძლოა,თითების ,,სიცელქით “აიხსნას.ამიტომ საჭიროა მოსწავლეები დაეუფლონ ლამაზად,სუფთად და გარკვევით წერის ხელოვნებას.კონკურსის შედეგად გამოვლინდნენ გამარჯვებული მოსწავლეები.