5 თებერვალს  XI გ კლასში გერმანულ ენაში(მასწავლებელი  ლ.ქინქლაძე) ჩატარდა პროექტი თემაზე: ,,ჰაინრიხ ჰაინეს ცხოვრება და შემოქმედება”(პრეზენტაცია მოამზადა მ.სინჯარაძემ).