14 თებერვალს II დ კლასი დამრიგებელ მელანო ბოჭორიშვილთან ერთად გამოეხმაურა წიგნის კითხვის დღეს და აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში წავიკითხეთ წიგნი გაგრძელებითი კითხვის მეთოდით, ვიმსჯელეთ ტექსტიში მოცემულ ინფორმაციაზე.