19 თებერვალს, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელმა ე. მელაძემ I ა კლასში განახორციელა საგნობრივი პროექტი, სახელწოდებით: ,, 3D ფიგურები”. მოსწავლებმა ელექტრონულ ფორმატში შექმნეს სხვადასხვა ნამუშევარი “3D paint”-ში, აპლიკაციების გამოყენებით მოამზადეს ნახატები.