18 თებერვალს, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელმა ე.მელაძემ I გ კლასში განახორციელა საგნობრივი პროექტი, სახელწოდებით: ,,ხატვა ფიგურებით”. მოსწავლეებმა ელექტრონულ ფორმატში შექმნეს სხვადასხვა ნამუშევარი, აპლიკაციების გამოყენებით მოამზადეს ორიგინალური ნახატები.