13 თებერვალს 6 ბ კლასში ინგლისური ენის მასწავლებელმა ქ.ხუდაბაშევამ,განახორციელა პროექტი თემაზე “film genres” მოსწავლეები დიდი მონდომებით მოეკიდნენ დავალების შესრულებას, ბევრი იშრომეს და ძალიან საინტერესოდ მომზადებული დავალებებით წარსდგნენ თავიანთი კლასელების და მასწავლებლის წინაშე.