3 თებერვალს ქართულის ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ნ. სამანიშვილმა 2 გ კლასში ჩაატარა საგნობრივი ღონისძიება.რომელიც მიეძღვნა წიგნის საჯაროდ კითვის მსოფლიო დღეს. მოსწავლეებმა თანაკლასელებს გაუგზავნეს წაკითხული ნაწარმოების მიერ მიღებული შთაბეჭდილება და გამოთქვეს აზრი, თუ რა მნიშვნელობა აქვს წიგნს მათ ცხოვრებაში. ამით პატარა მკითველები გახდნენ მკითხველთა დიდი ოჯახის წევრები.