რამდენიმეკვირიანი მუშაობის შემდეგ მე-5 ა კლასის მოსწავლეებმა დაასრულეს მუშაობა პროექტზე „წიგნიერი“. 23 დეკემბერს  კი მოსწავლეებმა მოძიებული მასალები წარუდგინეს თანაკლასელებს. მასწავლებელმა ქეთევან ყურაშვილმა წინასწარ შემუშავებული შეფასების სისტემაზე დაყრდნობით შეაფასა მოსწავლეთა ნამუშევრები.