19 დეკემბერს IIX დ კლასმა ბიოლოგიის პედაგოგ ნ. ჩორგოლაშვილის და ქიმიის პედაგოგ ქ. ქვათაძის ხელმძღვანელობით წარმოადგინეს ინტეგრირებული პროექტი სახელწოდებით: „წყალი“ .მოსწავლეებმა ვრცლად ისაუბრეს წყლის ქიმიურ და ბიოლოგიურ მნიშვნელობაზე. აგრეთვე იმ ფაქტორებზე თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან წყლის დაბინძურება.