ა/წ 20 დეკემბერს ,,მე და საზოგადოების პედაგოგმა მ.ჭეიშვილმამოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია კანფეტის შექმნის შესახებ,მოაწყვეს მოსწავლეთა გამოკითხვა რამდენად ხშირად მიირთმევენ მათი თანატოლები კანფეტს.ისაუბრეს ორგანიზმში ზედმეტი ტკბილეულის მიღებით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებზე.შექმნეს კედლის გაზეთი და სლაიდი.