20 ნოემბერს IX ა კლასში ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ვ.მოშენსკაიამ ჩაატარა საგნობრივი პროექტი “Holidays around the world”.მოსწავლეებმა ითანამშრომლეს ერთმანეთთან,მოიძიეს ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნების დღესასწაულების შესახებ. წარმოადგინეს პრეზენტაციები და სლაიდ შოუები, გაიგეს ბევრი ახალი და საინტერესო ფაქტი აღნიშნული ქვეყნების შესახებ.