ა/წ 18 ნოემბერს 2/ბკლასის დამრიგებელმა, მ.ჭეიშვილმა, ჩაატარა . დღესდღეობით ბულინგი აქტუალური პრობლემაა. რა არის ბავშვთა სისასტიკის მიზეზი? ვინ არის პასუხისმგებელი მსგავსი მოვლენების პრევენციაზე? როგორია სკოლის,ოჯახისა და საზოგადოების როლი პრობლემის დროულად შეფასებასა და აღმოფხვრაში? რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული,რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ბულინგის საფრთხე? მოსწავლეებმა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ნახეს ანიმაციური ფილმი”ბულინგი სკოლაში” და “ძალადობა ოჯახში”. იმსჯელეს ფილმის პერსონაჟების შესახებ,გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრება და დაგმეს ძალადობა.