22 ნოემბერს 2-ა კლასის დამრიგებელმა ინგა გოგიჩაიშვილმა ჩაატარა კლასის საათი თემაზე “არა ძალადობას”.მოსწავლეებმა ნახეს ვიდეო ფილმები ბულინგზე.იმსჯელეს ბულერებსა და მათ მსხვერპლებზე. დადეს ანტიბულინგული ხელშეკრულება,რომლის მიხედვითაც დებენ პირობას,რომ დაეხმარებიან ბულინგის მსხვერპლს,როგორც შეძლებდნენ.