13 ნოემბერს მე და საზოგადოების მასწავლებელმა მ.ჭეიშვილმა მე-3გ კლასში ჩაატარა პროექტი თემაზე:,,ჩემი სახლის საყვარელი ბინადრები”.მოსწავლეებმა ითანამშრომლეს ერთმანეთთან.მოიძიეს ინფორმაცია,გაარკვიეს რომელი მათგანის არსებობა არის შესაძლებელი სახლში. შემდგომ მოძიებული ინფორმაციის დახმარებით გააკეთეს კედლის გაზეთი