21 ოქტომბერს 8 და 9 კლასის მოსწავლეები ,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის” ფარგლებში იმყოფებოდნენ სსიპ ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში”, სადაც დაათვლაიერეს კოლეჯის აუდიტორიები, ნახეს საგამოფენო სივრცე, სადაც წარმოდგენილი იყო მსმენელების მიერ შექმნილი ნამუშევრები, შეხვდნენ მასწავლებლებს და მსმენელებს და უშუალოდ ლექციების პროცესში შეძლეს მათთან გასაუბრება