2019-2020 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველ ტურში მონაწილეობის მისაღებად მოსწავლეთა რეგისტრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდება 2019 წლის  16 სექტემბრის  10:00 საათიდან 2019  წლის 27 სექტემბრის 18:00 საათის  ჩათვლით

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრაციას გაივლიან ის მოსწავლეები, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ მონაწილეობა მიიღონ 2019-2020 სასწავლო წლის ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში თითოეულ საგანში/საგნებში კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისად.