სსიპ ქალაქ თბილისის N136 საჯარო სკოლაში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის 2019  წლის  23  მაისის N656  ბრძანების საფუძველზე,  სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ჩატარდება 2019 წლის 17 ივნისს  10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

სამეურვეო საბჭოს კანდიდატთა რეგისტრაცია განხორციელდება 05 ივნისიდან 11 ივნისამდე საარჩევნო კომისიაში. რეგისტრაციის გავლა  შესაძლებელი იქნება 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე (შაბათ კვირის გარდა), კომპიუტერულ ლაბორატორიაში.

 

 

დირექცია