21 დეკემბერს, ქართული ენის (ქ. ყურაშვილი) ბუნებისმეტყველებისა (ნ. დვალი) და მათემატიკის (მ. არუთუნიანი), მასწავლებლებმა ერთობლივად ჩაატარეს შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება მე-2ა კლასში, სახელწოდებით: “ყველაზე ჭკვიანი”.

მოსწავლეებმა გამოავლინეს ლოგიკური აზროვნებისა და საგნობრივი ცოდნის წარმოდგენის უნარები.

ამგვარი ღონისძიებები მოსწავლეებს უვითარებს თანამშრომლობის, აზრთა გაზიარებისა და პრობლემების ერთად გადაჭრის უნარებს.