ისტორიის პედაგოგმა ე. ანჯაფარიძე მე 20 დეკემბერს 5 ა კლასში ჩაატარა საკლასო კონფერენცია თემაზე: ” იმერეთი ” .

მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია იმერეთის კულტურული მემკვიდრეობის, ტრადიციებისა და წეს- ჩვეულებების შესახებ. დაამზადეს პლაკატები.