2018 წლის 29 ოქტომბერს ისტორიის მასწავლებელმა ეთერ დოგუზოვამ მე-10ა კლასში განახორციელა პროექტი, თემაზე: „ძველი ბერძენი ისტორიის მამები“.

მოსწავლეები დაიყვნენ ჯგუფებად და დიდი მონდომებით მოამზადეს რეფერატები, სლაიდ შოუ და კედლის გაზეთები.

პროექტის ბოლოს მასწავლებელმა შეაჯამა კლასის მუშაობა და შეაფასა თითოეული ჯგუფის ნამუშევარი.