2018 წლის 10 ოქტომბერს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ნატო სამანიშვილმა 1გ კლასში ჩაატარა პირველი საანბანო გაკვეთილი – “ანბანის შემობრძანება”.
მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთნენ მასწავლებლის მიერ დაგეგმილ მრავალფეროვან და საინტერესო აქტივობების განხორციელებაში.
გაკვეთილის ბოლოს ნახეს ქართული ანიმაციური ფილმი “ბომბორა სწავლას იწყებს”.