24 მაისს III/ა კლასის დამრიგებელმა ქეთევან ყურაშვილმა შემაჯამებელი ღონისძიება

„ ყველაზე ჭკვიანი“ ჩაატარა. მოსწავლეებმა გამოავლინეს, წლის მანძილზე,  საგნების მიხედვით, შესწავლილი მასალის ცოდნა და და ლოგიკური აზროვნება. ერთმანეთს ერკინებოდნენ  ჯგუფები: „ლიტერატორები“, „ მკვლევარები“ და „მხატვრები“.