2018 წლის 22 და 23 მაისს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა მ. ჭეიშვილმა მე-6ა და მე6ბ კლასებში განახორციელა პროექტი, თემაზე: “როგორც ერთია ქვეყანა მთელი, ისე ერთია გალაქტიონი”.

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მოძიებული ინფორმაცია მწერლის შემოქმედებისა და ცხოვრება-მოღვაწეობის შესახებ. დაამზადეს სლაიდები, კედლის გაზეთები, წარმოთქვეს პოეტის ლექსები.