2018 წლის 25 მაისს, მათემატიკის მასწავლებელმა ინგა მარჯანიძემ, მე-7დ კლასში ჩაატარა მათემატიკური ღონისძიება “სიმეტრია სამყაროში”. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს საკუთარი ხელით შესრულებული სიმეტრიის მაგალითები მათემატიკაში, ბიოლოგიაში, ხელოვნებაში და არქიტექტურაში. იმსჯელეს სიმეტრიული ფიგურებისა და სიმეტრიის თვისებების შესახებ.