ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა: ქეთევან ყურაშვილმა  და  III/ა კლასის მოსწავლეებმა  დაამთავრეს  მუშაობა   პროექტზე : „რა საიდუმლოს ინახავს მთვარე“. მოსწავლეებმა 5 კვირის მანძილზე მოიძიებული მასალები, დაამუშავეს, დაახარისხეს და  7 ივნისს თემატური გაზეთებით: “იდუმალი მთვარე“, „მთვარის სიმფონია“ და „სიმართლე ჩვენ გარშემოა“ დაიცვეს პროექტი .

მოსწავლეებმა პროექტირებით სწავლების გზაზე,  პირველი  ნაბიჯი, საინტერესოდ გადადგეს.

მათ შემართებითა და სიღრმისეულად აითვისეს შესწავლილი მასალა.