2018 წ. 28 მაისს IXბ კლასში (ხელმძღვანელი -.ნ.პეტრიაშვილი) ჩატარდა საკლასო კონფერენია ისტორიაში,  თემაზე: “26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე”.

მოსწავლეთა მიერ წარმოდგენილ იქნა რეფერატები, სადაც საინტერესოდ იყო გადმოცემული თუ, როგორ ვითარებაში მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ასევე ისაუბრეს დემოკრატიული რესპუბლიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე და იმ საერთაშორისო პოლიტიკაზე რომელსაც შედეგად მოჰყვა რუსეთის მიერ საქართველოს ხელახალი ოკუპაცია.