18 მაისს გეოგრაფიის მასწავლებელმა ე. ტუმასიანმა მე-8ა კლასში განახორციელა პროექტი, თემაზე: “ცნობილი გეოგრაფიული მოგზაურები”.

პროექტის მიზანი იყო, კარგად გაცნობოდნენ მოსწავლეები ცნობილ გეოგრაფიულ მოგზაურების: კოლუმბის, მაგელანის და სხვათა მოგზაურობებს კონტინენტებზე, მათ აღმოჩენებს და იმ გავლენას, რომელიც მოახდინეს ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების.