2018 წლის 23 მაისს ისტორიის მასწავლებელმა ეთერ დოგუზოვმა მე-9ა კლასში ჩაატარა კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის (1918-2018) 100 წლის თავს.

მოსწავლეებმა ინტერნეტის დახმარებით მოიძიეს თემასთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტები, დაამუშავეს ინფორმაცია და წარმოადგინეს რეფერატებისა და კედლის გაზეთების სახით.