30 მაისს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის ნატო სამანიშვილის ხელმძღვანელობით მე-3 ბ კლასში გაიმართა პროექტის, “ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების” პირველი ეტაპის პრეზენტაცია.

მოსწავლეებმა, ინტერნეტის დახმარებით, ი. ჭავჭავაძის უკეთ გასაცნობათ მოიძიეს და დაამუშავეს ინფორმაცია მწერლის ბიოგრაფიის, ცხოვრების, შემოქმედებისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის შესახებ.

წაიკითხეს ი. ჭავჭავაძის მიერ შექმნილი ლექსები, ნახეს დოკუმენტური ფილმები და დასასრულს მოუსმინეს მსახიობების მიერ წაკითხულ მწერლის ლექსებს.