17 მაისს მე-2 კლასში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ნატო სამანიშვილმა ჩატარა აკაკი წერეთლის პოეზიის საათი.

მოსწავლეებმა მხატვრულად წაიკითხეს პოეტის მიერ შექმნილი ლექსები, რომლებიც შეისწავლეს 2017-2018 სასწავლო წელს. მიზანი მიღწეულ იქნა, მოსწავლეებს გაუღვივდათ ინტერესი პოეზიის მიმართ.