15 მაისს მე-6გ კლასში, მათემატიკის მასწავლებლის ლანა ალადაშვილის ხელმძღვანელობით, ჩატარდა პროექტის პრეზენტაცია, თემაზე: “პარალელური გადატნა და ღერძული სიმეტრია მათემატიკაში, ბუნებაში, ხელოვნებასა და მუსიკაში.

ბავშვებმა მოიძიეს და დაამუშავეს ინფორმაცია. გააკეთეს კედლის გაზეთები, წარმოადგინეს რეფერატები, შექმნეს სლაიდ_შოუ.

პროექტის შედეგად მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია სიმეტრიის, პარალელური გადატანისა და მათი გამოყენების შესახებ.