23 აპრილს ნ. სამანიშვილმა მე-3 ბ სადამრიგებლო კლასში ჩაატარა ღია კლასის საათი, თემაზე: “სასარგებლო რჩევები”.

მოსწავლეებმა შექმნეს რესურსი, ჩამოწერეს პლაკატებზე და გააკრეს დერეფანში. ეს რესურსი ყველა მოსწავლეს შეახსენებს სკოლაში და ქუჩაში მოქცევის წესებს. ბავშვებმა მოქცევის წესები განსაკუთრებულად გააცნეს პირველ კლასელებს.