გთავაზობთ 2017-2018 სასწავლო წლის მე-12 კლასის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების განრიგს საგნების მიხედვით:

 

20 მაისი:

ქართული ენა და ლიტერატურა;

ქართული, როგორც მეორე ენა;

გეოგრაფია;

21 მაისი:

უცხოური ენები;

ბიოლოგია;

 

22 მაისი:

ისტორია;

ფიზიკა;

23 მაისი:

მათემატიკა;

ფიზიკა;

24 მაისი:

ქიმია.