ა/ წ 1 მაისს მათემატიკის მასწავლებლებმა მ. არუთუნიანმა და  ი. გოგიჩაშვილმა 1ბ და 1გ კლასებში ჩაატარეს ტესტირება მათემატიკაში. მოსწავლეებმა გამოავლინეს თავიანთი ასაკის შესაფერისი სათანადო ცოდნა და უნარები.