30 მარტს მე-4ბ კლასში ინგლისური ენის მასწავლებელმა ქ.ხუდაბაშევამ ჩაატარა საკლასი კონფერენცია, თემაზე: “ჩინური გამოგონებები”.

მოსწავლეებმა მოამზადეს პრეზენტაციები და წარმოადგინეს საინტერესოდ გაფორმებული რეფერატები.