წლის 30 მარტს V კლასში მათემატიკის მასწავლებელ ნინო კეკელიძის ხელმძღვანელობით განხორციელდა პროექტი, თემაზე: “მონაცემთა ანალიზი“.

პროექტის მიზანი იყო მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება, დახარისხება, დიაგრამის შექმნა. პროექტი გამოუმუშავებთ მოსწავლეებს, კვლევისა და კვლევის შედეგების შემდგომ გამოყენების, მენეჯმენტისა და სამეწარმეო უნარებს. მოსწავლეებმა ანალიზის საფუძველზე ბიზნესის დაგეგმარება და რეკლამირება შეძლეს, რაც გულისხმობს ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკულად.