30 მარტს მათემატიკის მასწავლებლებმა ი. გოგიჩაშვილმა და ლ. ალადაშვილმა ჩაატარეს მათემატიკური ოლიმპიადა მე-6 ა,ბ და გ კლასებს შორის.

მოსწავლეებმა გამოსცადეს საკუთარი შესაძლებლობები სააზროვნო და ლოგიკური ამოცანების ამოხსნისას.

გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ I,II და III ხარისხის სიგელებით.