2018 წლის 26 თებერვალს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა მე-6ა და მე-6ბ კლასებში ჩაატარა პროექტი, თემაზე: „გიორგი ლეონიძე“.

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მწერლის ბიოგრაფია და ინფორმაცია მისი შემოქმედების შესახებ.  დაამზადეს კედლის გაზეთები, სლაიდ შოუ და წაიკითხეს პოეტის ლექსები.