22 თებერვალს მე-8ა კლასში ჩატარდა ღია კლასის საათი, შემდეგ თემებზე: „Маслиница“ და „ვალენტინობა“.

კლასის საათზე ბავშვებმა წარმოადგინეს აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებული რეფერატები, კედლის გაზეთები და სლაიდ შოუ.

ღია კლასის საათი ჩაატარა კლასის დამრიგებელმა ნ. ნიფარიშვილმა.