ინგლისური ენის მასწავლებელმა ვ. მოშენსკაიამ მე-7  კლასში განახორციელა საგნობრივი პროექტითემაზე„My own Teen Magazine “(29.12.2017)

ყველა მოსწავლემ მოამზადა თავისი ჟურნალი, მოიძია ინფორმაცია მოზარდებისთვის საინტერესო თემებზე და გააკეთა პრეზენტაცია.

არჩეულ იქნა  ხუთი საუკეთესო ჟურნალი და მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ სიგელებით.