ინგლისური ენის მასწავლებელმა ვ. მოშენსკაიამ მე –8ა კლასში ჩაატარა საგნობრივი პროექტი, თემაზე:  ’’The seven wonders of the world” (23.12.2017).

 მოსწავლეები დაიყვნენ 7 ჯგუფად, თითოეულმა ჯგუფმა ინგლისურ ენაზე  წარმოადგინა  აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დაამზადეს კედლის გაზეთები და სლაიდ შოუ. პროექტის.

ბოლოს მასწავლებელმა შეაფასა თითოეული ჯგუფის მუშაობა.