24 ნოემბერს ხელოვნების მასწავლებელმა მ. ქობულაძემ საგნობრივ ექსკურსიაზე წაიყვანა მე-4 ა, ბ და გ კლასის მოსწავლეები ცნობილი იტალიელი მხატვრების სანდრო ბოტიჩელის და მიქელანჩელო მერისის (კარავაჯოს) ნამუშევრების დასათვალიერებლად ეროვნულ გალერეაში.
მოსწავლეებმა გიდის დახმარებით მიიღეს ინფორმაცია მხატვრების ცხოვრებასა და ესესის საშუალებით გადმოსცეს მიღებული შაბეჭდილებები.