26 დეკემბერს მათემატიკის მასწავლებელმა ინგა მარჯანიძემ მე-7 დ კლასში ჩაატარა მათემატიკის კონკურსი ” სახალისო ამოცანები”. მოსწავლეებმა იმუშავეს ჯგუფებში. გამოვლიდა გამარჯვებულად 3 ჯგუფი.