ამა წლის 27 დეკმბერს დამრიგებელმა ქეთევან ყურაშვილმა ჩაატარა ღია კლასის საათი თემაზე: „ ბულინგი ჩვენ ირგვლივ“. მოსწავლეებმა ნახეს მფილმი „რომი“ და „ხეების
დამრგველი“.

ფილმების ნახვის შემდეგ, მასწავლებელმა, იმავე თემაზე, გამართა დისკუსია. მოსწავლეებმა დააფიქსირეს თავიანთი აზრები და მივიდნენ იმ დასკვნამდე: რომ
ყველამ უნდა დაიცვას თავისი უფლება და პატივი სცეს სხვის უფლებებს, აგრეთვე, მარტო კაცსაც შეუძლია დიდი საქმის კეთება და ჩვენი ვალია სიკეთეის კეთება და გაკეთებულის გაფრთხილება.