19 დეკემბერს  მუსიკის მასწავლებელმა ს. სიმონიანმა  განახორციელა პროექტი, თემაზე: „ქართული ხალხური, კლასისკური და თანამედროვე მუსიკა“.

მოსწავლეებმა იმუშავეს ჯგუფებში და წარმოადგინეს ინფორმაცია მუსიკალურ საკრავებზე. გამართეს დისკუსიები კონკრეტული საკითხების ირგვლივ.

მოახდინეს სლაიდშოუს პრეზენტაცია (სლაიდშუ შეადგინეს ჩატარებული კითხვარის მიხედვით).