30 ნოემბერს ბუნების მასწავლებელმა ნ. დვალმა მე-3, მე-4 კლასებში მოაწყო გამოფენა “ოქროს შემოდგომა”. მონაწილეთა შორის შეირჩა საუკეთესო ნამუშევრის ავტორი.

გამოფენაზე საუკეთესო ნახატი “შემოდგომა ჩემს სოფელში” და მისი ავტორი ანა კერესელიძე გამოავლინეს.